«

»

Данилишин: Крим, який ми бездарно втратили…

Данилишин: Крим, який ми бездарно втратили…

Сьогоднішня ситуація ще раз підтверджує, що в останні роки в Україні була фактично провалена Державна регіональна політика. Те, що ми маємо в даний час в Криму, крім сепаратистських ознак носить ще і наслідки кадрового безладдя та безсистемних дій Центру.

Щодо ситуації в Криму я думаю, що тільки неадекватний політик може бажати в даний час воєнних дій між Україною і Росією. Референдум в Криму ще ні про що не говорить. Вважаю, що і Російській Федерації варто задуматись над тим, чи потрібен їй такий суб’єкт Федерації в даний час і чи має вона ресурси на його облаштування і переведення в повне законодавче поле Росії. За оцінками, якщо Державна Дума погодиться на приєднання Криму як суб’єкта РФ – це може обійтися Росії майже в 100 млрд долл США.

Крим має чітко відчути позицію України щодо гарантування абсолютної автономії в складі України. Мають бути проведені 3-х сторонні переговори відносно статусу Криму в складі України і визначення рівня його автономності (думаю доцільно підготувати ряд нормативно-законодавчих актів щодо розвитку Криму як самоврядної території типу Гонконгу – Главою Криму є Представник Президента України, Глава Уряду чи Парламенту обирається населенням території). У віданні Кримської влади можуть бути всі питання крім оборони і зовнішньої політики.

Всі мають добре зрозуміти наступне: Україна залишилася сам на сам зі своїми проблемами. Так, нам дадуть грошей, будуть підтримувати на словах, але дальше діло навряд чи піде. Така реальність.

На сьогодні між Україною та Росією, не здійснено делімітацію морських просторів в Азовському та Чорному морях, а також у Керченській протоці. Анексія Криму фактично закриває прохід українського флоту в Азовське море. Єдиний вихід – будівництво шлюзованого каналу на півночі Криму. Якщо буде допущена анексія Криму – геостратегічне середовище в Чорноморсько-Середземноморському регіоні зміниться кардинально.

Крим завжди був серед пріоритетів центру і в останні роки показував досить непогані результати (показники в додатках).
Ситуація в Криму має спонукати новий Уряд України до проведення збалансованої регіональної соціально-економічної політики і прийняття нової Державної стратегії регіонального розвитку.

Проблеми Криму

За даними офіційних джерел, Кримський півострів абсолютно залежний від постачань газу та електрики з території України. Встановлена потужність власних джерел на Кримському півострові з тих, що виробляють електричну енергію з вуглеводнів (в нашому випадку природний газ) дорівнює 143 мегавати, що становить лише 11% від максимального навантаження регіону за даними 2013 року. Усі джерела видобутку електричної енергії в Криму, враховуючи сонячні та вітроелектростанції, за 2013 рік виробили 16% від обсягу спожитої на Кримському півострові електричної енергії. Електричних мереж, що з’єднують Кримський півострів з Росією через Керченську протоку, не існує.

Щодо газу: 7 морських та 3 такі, що розташовані на суходолі, родовища газу забезпечили видобуток 1636 мільйонів кубічних метрів природного газу у 2013 році. Споживання за 2013 рік склало 1654 мільйони кубічних метрів, тобто на 20 млн. куб. метрів перевищує обсяг видобутку.

Але суттєве значення має зона коливань споживання природного газу. При середньодобовому видобутку газу 5,7 млн. куб. метрів середньодобове споживання газу взимку становить 9-12 млн. куб. метрів, тобто перевищує обсяг видобутого газу удвічі.

Навіть за умови використання підземного сховища природного газу активним об’ємом 1 млрд куб. метрів є потреба в постачанні природного газу з материкової частини України, у тому числі і для підтримання необхідного тиску в газотранспортній системі. Технічних можливостей з передачі природного газу в реверсному режимі, тобто з півострова на материк, сьогодні не існує.

По Керченській протоці немає ліній електропередачі, підводних газопроводів, немає також і морських терміналів для прийому, розвантаження природного газу у скрапленому вигляді. Більш того: джерела виробництва теплової та електричної енергії не мають резервуарів для прийому та спалення топочного мазуту. Крим споживає електричну енергію на 4 млрд. гривень у рік. Газу не вистачає навіть за сьогоднішніх умов, тобто у разі наміру виробляти балансову нестачу електричної енергії, додаткова потреба в природному газі становитиме 1,7 млрд куб. метрів, що перевищує досягнутий обсяг видобутку.

Другий варіант – будівництво високовольтних ліній електропередачі з Таманського півострова через Керченську протоку сумарною пропускною спроможністю не менше 1800 мегават, тобто це потреба в будівництві тих самих чотирьох ліній, які є на сьогодні з материкової частини України. Зона Північного Кавказу в Російській Федерації є електродефіцитною. Перетік електричної енергії з енергосистеми України в енергосистему Російської Федерації по кордону Донецької та Луганської областей у бік Російської Федерації складає не менше 500 мегават. Тобто для побудови альтернативних ліній електропередачі потрібні роки.

Створення відповідних генеруючих потужностей на півострові складатиме відповідно щонайменше 4 млрд доларів США, і це без врахування будівництва інфраструктури (газопроводи, повітряні лінії електропередачі тощо), а разом вартість перевищує 5 млрд. доларів, а ще – це роки роботи.

Довідково

За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України: за підсумками рейтингової оцінки результатів діяльності усіх регіонів – без урахування міст Києва та Севастополя 1-5 місця посіли відповідно Київська область (1), Харківська (2), Чернівецька (3), Автономна Республіка Крим (4) та Дніпропетровська область (5), зокрема, Автономної Республіки Крим за рейтинговою оцінкою забезпечено тим, що за 3 напрямами (із 9) регіон увійшов до 5 лідерів: 1 місце регіон посів за напрямом «Споживчий ринок», 2 – «Населення та ринок праці», 5 – «Інвестиційна та інноваційна діяльність», 6 – «Захист прав дитини». Крім того, область посіла високе 8 місце за напрямом «Державні фінанси» та 13 – «Житлово-комунальне господарство».

В розрізі окремих показників усіх напрямів, по 15 показниках автономія посіла 1-5 місця і по 14 показниках 21-25 місця.

Зокрема, Автономна Республіка Крим мала найвищий серед регіонів рівень оплати за електроенергію – 102,4% (1 місце), рівень зайнятості – 62,8% (1 місце), приріст обороту роздрібної торгівлі – 12,2% (1 місце) та його абсолютний приріст у розрахунку на одну особу – 2243,3 грн. (1 місце), приріст обсягу прийнятого в експлуатацію житла – 31,4% (1 місце); один з найбільших серед регіонів обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу – 7242,9 грн. (2 місце), прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу – 821,9 дол. США (3 місце), податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу – 2460,2 грн. (3 місце) та прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб – 4921,4 кв. м (2 місце); достатня забезпеченість дітей у дошкільних навчальних закладах місцями – 100 осіб на 100 місць (2 місце); один із найменших серед регіонів рівень безробіття – 5,4% (2 місце); високий приріст реальної заробітної плати – 10% (3-5 місце); незначну питому вагу дітей, які потерпіли від злочинів – 2% (3-5 місце), питому вагу дітей (крім дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування), які виховуються в інтернатних закладах, крім спеціальних, спеціалізованих та санаторних шкіл-інтернатів, у загальній кількості дитячого населення – 0,03% (4-5 місце) та питому вагу злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, у загальній кількості злочинів – 3,5% (4-5 місце).

Разом з тим, низьке 20, 23 та 25 місця Автономна Республіка Крим посіла за напрямами відповідно «Рівень злочинності», «Економічний розвиток» та «Освіта та охорона здоров’я». 20 місце автономії за напрямом «Рівень злочинності» зумовлено найвищою серед регіонів кількістю зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення – 176,4 од. (25 місце). Низьке 23 місце за напрямом «Економічний розвиток» пов`язано з низьким рівнем оплати за природний газ – 59,7% (22 місце), малим обсягом виробництва сільськогосподарської продукції на 100 га сільськогосподарських угідь – 449,1 тис. грн. (23 місце) та обсягом виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю населення – 9179 грн. (21 місце). Останнє 25 місце напряму «Освіта та охорона здоров’я» зумовлено найменшим серед регіонів охопленням дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) років) всіма формами дошкільної освіти – 75% (25 місце) та плановою ємністю амбулаторно-поліклінічних закладів, кількістю відвідувань за зміну на 10 тис. населення – 161,1 від. (25 місце), низькою кількістю сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, у яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, до загальної кількості таких сільських населених пунктів – 56,3% (19 місце) та високою кількістю осіб, що хворіють на активний туберкульоз на 100 тис. населення – 76,3 од. (19 місце).

Крім цього, серед негативних тенденцій розвитку регіону в інших напрямах слід відмітити наступні: зменшення обсягу капітальних інвестицій – на 31% (23 місце); найнижче серед регіонів співвідношення кількості створених та ліквідованих робочих місць – 102,5% (25 місце); низький на фоні інших регіонів приріст власних надходжень до Пенсійного фонду – 2% (23 місце), рівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – 3,7% (24 місце); значну на фоні інших регіонів частку заборгованості з виплати заробітної до фонду оплати праці – 4,4% (21 місце); зростання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги – на 6,9% (23 місце); незначна кількість дітей шкільного віку, охоплених оздоровленням за бюджетні кошти, до загальної чисельності дітей шкільного віку – 12,5% (23-24 місце) та приріст питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії – 2,6 в.п. (20-21 місце).

За даними статистичних органів

І. Економічний розвиток

За підсумками 2013 року у розвитку Автономної Республіки Крим, порівняно з попереднім роком, за слід відмітити:
найвищий серед регіонів рівень оплати за спожиту електроенергію – 102,4% (по Україні – 97,8%). Довідково: у 2012 році рівень оплати становив 103,9% (по Україні – 99,9%);

збільшення обсягу виробництва промислової продукції на 0,8% (по Україні – зменшення на 4,3%). Довідково: у 2012 році обсяг виробництва зменшився на 1,3% (по Україні – на 1,8%);

збільшення обсягу реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення (11504,7 грн.) на 189,5 грн., порівняно з показником 2012 року (11315,2 грн.). Водночас, даний показник є меншим за середній по Україні (24333,0 грн.) в 2,1 раза;

збільшення обсягу виробництва продукції сільського господарства на 3,0% (по Україні – на 13,7%), тоді як у 2012 році спостерігалось його зменшення на 20,0% (по Україні – на 4,5%);

збільшення обсягу виробництва продукції рослинництва на 11,1% (по Україні – на 18,1%). Довідково: у 2012 році обсяг виробництва зменшився на 31,0% (по Україні – на 8,1%);

збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської продукції на 100 га сільськогосподарських угідь (449084 грн.) на 3,1%, порівняно з показником попереднього року (435761 грн.). Водночас, даний показник є меншим за показники більшості регіонів, і на 34,3% – за середній по Україні (683617 грн.);

збільшення, порівняно з 2012 роком, обсягу виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю сільського населення (у постійних цінах 2010 року) на 256 грн., з 8923 грн. до 9179 грн. Водночас, даний показник є меншим за середній по Україні (17850 грн.) в 2 раза;

зростання обсягу експорту товарів на 1,8% (по Україні – скорочення на 8,0%).

Довідково: у 2012 році обсяг експорту зріс на 31,5% (по Україні – на 0,6%).

Разом з тим, у 2013 році у сфері економічного розвитку автономії мав місце ряд негативних тенденцій, зокрема:

зменшення обсягу виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 6,1% (по Україні – на 5,1%), тоді як у 2012 році обсяг виробництва збільшився на 1,3% (по Україні – на 1,6%);

зменшення обсягу виробництва продукції тваринництва на 5,0% (по Україні – зростання на 4,8%), що є найгіршим показником серед регіонів. У 2012 році

зменшення становило 4,7% (по Україні – збільшення на 3,9%).

Довідково: зменшення виробництва валової продукції тваринництва у 2013 році обумовлено зменшенням обсягів виробництва м’яса на 6,6%, молока на 0,5% та яєць на 30,2%;

зменшення обсягу продукції будівництва на 2,6% (по Україні – на 11,1%). У 2012 році її обсяг зменшився на 36,6% (по Україні – на 8,3%);

рівень оплати за спожитий природний газ склав 59,7%, що є одним з найгірших показників серед регіонів (по Україні – 63,1%). У 2012 році рівень оплати становив 89,8% (по Україні – 85,7%);

залишається від’ємним сальдо зовнішньої торгівлі. Так, коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2013 році становив 0,87, що є меншим, порівняно з показниками більшості інших регіонів (по Україні – 0,82).

Довідково: у 2012 році даний коефіцієнт складав 0,82 (по Україні – 0,81).

Інвестиційна діяльність

Сфера інвестиційної діяльності регіону у 2013 році характеризувалася наступними тенденціями:

найбільшим серед регіонів, після м. Києва та Київської області, обсягом капітальних інвестицій у розрахунку на одиницю населення (7242,9 грн.), який в 1,4 раза перевищував середньоукраїнський показник (5321,1 грн.). В той же час, порівняно з відповідним значенням попереднього року (8606,9 грн.), цей показник зменшився на 15,9%;

збільшенням обсягу прямих іноземних інвестицій на 10,1% (по Україні – на 5,2%).

Довідково: у 2012 році їх обсяг збільшився на 24,2% (по Україні – на 9,9%);

значним, порівняно з іншими регіонами, обсягом прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення (821,9 дол. США), який збільшився у порівнянні з показником 2012 року (747,5 дол. США) на 74,4 дол. США, але водночас є меншим за середньоукраїнський показник (1283,6 дол. США) в 1,6 раза.
Разом з тим, обсяг капітальних інвестицій у 2013 році зменшився, порівняно з 2012 роком, на 31,0% (по Україні – на 11,1%), що є найгіршим результатом серед регіонів після Харківської та Кіровоградської областей.

Довідково: у 2012 році їх обсяг збільшився на 9,1% (по Україні – на 8,5%).

Державні фінанси

У 2013 році ситуація в регіоні за даним напрямом характеризувалася наступними тенденціями:

зростанням доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) на 5,2% (по Україні – на 4,4%). Довідково: у 2012 році приріст склав 22,2% (по Україні – 16,3%);

одним з найбільших серед регіонів обсягом податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення (2460,2 грн.), який, порівняно з показником попереднього року (2310,1 грн.), збільшився на 150,1 грн. Даний показник також є більшим за середньоукраїнський (2001,9 грн.) на 458,3 грн.;

скороченням заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду на 25,6% (по Україні – на 19,3%).

Довідково: у 2012 році обсяг боргу зменшився на 71,5% (по Україні – на 48,6%).

Серед негативних тенденцій розвитку регіону у сфері державних фінансів у 2013 році слід відмітити:

приріст податкового боргу за податковими зобов`язаннями платників до зведеного бюджету на 9,9% (по Україні – на 14,0%).

Довідково: у 2012 році податковий борг збільшився на 28,1% (по Україні – зменшився на 27,5%);

зниження рівня виконання планових річних показників щодо доходів загального фонду місцевих бюджетів до 97,9% проти 103,4% у 2012 році;

найнижчий, після Миколаївської та Чернігівської областей, темп приросту власних надходжень до Пенсійного фонду, який за 2013 рік склав 2,0% (по Україні – на 5,6%) проти збільшення на 11,8% у 2012 році (по Україні – на 13,6%).

Населення та ринок праці

Соціальна сфера регіону характеризувалась такими показниками:

приріст чисельності наявного населення у 2013 році становив 0,11% (по Україні – скорочення на 0,28%), що було на рівні відповідного показника 2012 року (по Україні – зменшення на 0,18%);

рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) у січні-вересні 2013 року був одним з найнижчих серед регіонів – 5,4% (по Україні – 7,0%) та скоротився, порівняно з відповідним значенням попереднього року, на 0,1 в. п.;

рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у січні-вересні 2013 року був одним з найвищих серед регіонів, після міст Києва та Севастополя, і склав 62,8% (по Україні – 60,7%).

Довідково: за 9 місяців 2012 року рівень зайнятості становив 62,6% (по Україні – 60,1%);

приріст реальної заробітної плати у 2013 році був найбільшим серед регіонів, після Рівненської та Волинської областей, – 10,0% (по Україні – 8,2%).

Довідково: у 2012 році реальна заробітна плата збільшилась на 16,1% (по Україні – на 14,4%);

заборгованість із виплати заробітної плати у 2013 році зменшилась на 14,7% (по Україні – на 9,6%).

Довідково: у 2012 році обсяг боргу збільшився на 7,0% (по Україні – зменшився на 8,6%).

Разом з тим, у сфері населення та ринку праці автономії спостерігались наступні негативні тенденції:

співвідношення суми заборгованості з виплати заробітної плати до фонду оплати праці за грудень 2013 року (4,4%) було одним з найбільших по країні (по Україні – 2,2%). Водночас, у попередньому році даний показник складав 5,2% (по Україні – 2,5%);

співвідношення кількості створених та ліквідованих у 2013 році робочих місць є найменшим по країні – 102,5% (по Україні – 142,0%). В той же час, у 2012 році цей показник становив 101,5% (по Україні – 148,3%);

частка штатних працівників, які у грудні 2013 року повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати (0,7%), перевищувала середньоукраїнське значення (0,6%) та, порівняно з показником грудня 2012 року, збільшилась на 0,1 в. п.

Житлово-комунальне господарство

Для сфери житлово-комунального господарства регіону у 2013 році було характерним:

збільшення обсягу введеного в експлуатацію житла найвищими по країні темпами – на 31,4% (по Україні – на 4,4%).

Довідково: у 2012 році його обсяг збільшився на 45,5% (по Україні – на 14,2%);

найбільший серед регіонів, після Київської області, міст Севастополя і Києва, обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення – 4921,4 кв. м загальної площі, який в 2 раза перевищив середній показник по країні (2475,7 кв. м), та в 1,3 раза – відповідне значення 2012 року (3750,4 кв. м).

Водночас, у 2013 році у даній сфері зафіксовано:

зростання заборгованості населення за оплату житлово-комунальних послуг одним з найвищих по країні темпом – на 6,9% (по Україні – скорочення на 1,0%).
Довідково: у 2012 році обсяг боргу збільшився на 10,8% (по Україні – на 8,2%);

найнижчий серед регіонів, після Кіровоградської області, рівень виконання планових річних показників щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – 3,7%, який, порівняно з показником 2012 року (8,7%), зменшився на 5 в. п.

Богдан Данилишин, Європейський інститут політичних та економічних досліджень, Прага.

 

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiVKLiveJournalMail.RuWordPressПоділитись

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *